TARİHİ BELGELR

TARİHİ BELGELER

Devlet Ve Hükümet Başkanı Cemal GÜRSEL imzalı 18.10.1961 tarihli DEVRİM Otomobili üretimine dair resmi belge

24.10.1961 Tarihli Karayolları Ulaştırma Dairesi Başkanlığı’ndan Tcdd Genel Müdürlüğü’ne gönderilen Münakalat Vekaleti ve 19.10.1961 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi Sureti

Ulaştırma Bakanı Orhan MERSİNLİ imzalı 20.11.1961 Tarihli Özel Proje İcra Komitesi ve Organları’na gönderilen Münakalat Vekaleti

10.11.1961 Tarihli DEVRİM Otomobili Özel Proje Hesap Zaptı

10.11.1961 Tarihinde Fabrikalardan Ulaştırma Bakanlığı’na gönderilen Devrim Otomobili Hakkında Vazife, Çalışmalar, Durum bildiren Hizmete Özel Belge

10.11.1961 Tarihinde Fabrikalardan Ulaştırma Bakanlığı’na gönderilen Devrim Otomobili Hakkında Durum ve Mali Hususları bildiren Hizmete Özel Belge

Ülkemizde Otomobil Endüstrisinin Kurulması Çalışmalarının Derinleşmesi Maksadıyla Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi’nden Gönderilen 21.10.1961 Tarihli Kararname Sureti

10.11.1961 Tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Özel Proje İcra Komitesi tarafından Ulaştırma Bakanı ve Özel Proje İdare Meclisi Başkanı Orhan MERSİNLİ’ ye gönderilen Devrim Otomobili Mali Analiz Belgesi

27.10.1961 Tarihinde Başmühendis Rüştü ERSOY tarafından Özel Proje İcra Komitesi’ne gönderilen Devrim Otomobilleri’ nin yapımında verdikleri hizmetin karşılığı olan ücreti reddeden A. Vahab AYABAKAN’ a teşekkürname yazılması hususundaki arzı