Mehmetçik ve Efe Lokomotifleri

MEHMETÇİK ve EFE LOKOMOTİFLERİ

 

Ankara Gençlik Parkı için, halkın demiryolu sevgisini artıracak bir proje aranmaktadır.

 

Yıl 1957, Gençlik Parkı bir bayram yeridir. Her şeyi ile Eskişehir Cer Atölyesi’nde üretilen iki küçük buharlı lokomotif, “Mehmetçik” ve “Efe” hem Ankara’yı, hem de Eskişehir’i sevince boğar.

 

1750 m’ lik bir güzergâhta, Havuzbaşı ve Esmen adı verilen istasyonlar arasında 20 km /h hızla gidip gelen 35 ton yük kapasiteli iki küçük buharlı lokomotif bir yandan çocukların sevinçlerini, bir yandan Eskişehir Cer Atölyesinin gururunu ve büyük lokomotifleri de üretebilmenin umudunu taşır.

 

4 Nisan 1957’de Eskişehir’de (Çukurhisar) Çimento Fabrikası açılış merasiminde bulunan Başvekil Sayın Adnan MENDERES, 5 Nisan’da Devlet Demiryolları Cer Atölyesi’ne şeref vermiş ve Fabrikaların bütün müştemilatı ile bilhassa Çırak Okulu’nu gezerek tetkik etmiş, sanatkârlarla, İşçi Sendikaları ve Federasyon Heyetleri ile de hasbıhalde bulunmuşlardır.

 

Daha sonra, halka, treni ve demiryolunu sevdirmek amacıyla o yıl Ankara Gençlik Parkı’nda işletilecek olan “Mehmetçik” ve “Efe” adlı minyatür trenlerin, hazırlanmış bulunan lokomotiflerinden birine binerek gezmiş ve çok beğenerek “Bu lokomotifin büyüğünü sizden istesem yapabilir misiniz?” demiştir.

 

1958 yılında, Eskişehir Cer Atölyesi, Eskişehir Demiryolu Fabrikası adıyla yeni ve büyük hedefler için organize edilir. Bu hedef ilk yerli lokomotifi imal etmektir ve 1961 yılında, Türk işçi ve mühendislerinin şeref anıtı Fabrikada istim tutar. Bu, 1915 beygir gücünde, 97 ton ağırlığında, 70 km/h hız yapabilen ilk Türk buharlı lokomotifi KARAKURT'tur.